The Lettermen

No Gravatar

The Lettermen singing the filipino song “Dahil Sa Iyo” (Because of You)

The Lettermen – singing tagalog song – “Sapagkat Kami Ay Tao Lamang”